De status van uw aanvragen

0
Fixed

Cannot add some RSS feeds, which works in feedly :( Problem is in non-valid RSS feeds.

Jiří Pavlíček 10 jaar geleden bijgewerkt door Elle Sidell (Community Manager ) 9 jaar geleden 4
0
Fixed

flowreader didn't fetch RSS feed http://www.podnikanivusa.com/feed/

Jiří Pavlíček 10 jaar geleden bijgewerkt door Elle Sidell (Community Manager ) 9 jaar geleden 2
0
Fixed

flowreader.com didn't fetch feeds

Jiří Pavlíček 9 jaar geleden bijgewerkt door Elle Sidell (Community Manager ) 9 jaar geleden 10
0
Voltooid

some RSSs cannot be added by first adding

Jiří Pavlíček 10 jaar geleden bijgewerkt door Elle Sidell (Community Manager ) 9 jaar geleden 3
0
Under review

Some RSS items are adding repeately from yesterday.

Jiří Pavlíček 10 jaar geleden bijgewerkt door Elle Sidell (Community Manager ) 10 jaar geleden 6